Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Höstterminens graderingsperiod

Gradering

Höstterminens graderingsperiod på KSH startar fredag den 23:e November.

OBS! Medlemmar som betalar träningsavgift terminsvis behöver anmäla sig till gradering senast 1 vecka innan graderingstillfället. Detta görs direkt på plats i receptionen i samband med betalning.
(Gäller ej för 4-6 års grupperna)

Inför gradering:

-Hel och ren dräkt, ingen dräkt = ingen gradering.
-Kom väl förberedd. Är du osäker på om du är redo, rådfråga din instruktör.
-Kom i tid! Ingen släpps in efter att graderingen startat.
-Visa respekt för pågående gradering och håll en låg ljudnivå även utanför salen!
-Föräldrar ansvarar för sina barn, även i styrketräningsrummet som inte är till för lek!
-Då vi har begränsat med utrymme i lokalerna ser vi gärna att antalet besökare hålls nere. Detta handlar även om brandsäkerhet och utrymningsmöjligheter, inga dörrar eller utgångar får blockeras!

Schema för respektive ålderkategori:

Shimsaschema 4-6 år HT18

Shimsaschema 7-12 HT18

Shimsaschema UNGD+VUX HT18

Gosh Gosh