Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Angående Corona-viruset

Med anledning av Corona-viruset vill vi skicka ut en rekommendation om försiktighet och eftertänksamhet, då många delar utrustning och tränar tätt hos oss. Vi uppmanar alla våra medlemmar att hålla sig uppdaterade samt följa Folkhälsomyndighetens råd och direktiv.
Om du har varit utomlands de senaste 14 dagarna och/eller har symtom som feber, hosta eller andningsbesvär ber vi dig att avstå din träning till ett senare tillfälle. 

Mer information från Folkhälsomyndigheten här.

Gosh Gosh