Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Utbildningar

Graderingskomite

Vi erbjuder seminarier för andra kampsportsklubbar i klubb-management för klubbledare och instruktörer.

Vill du utveckla:

  • Din klubbs medlemsantal?
  • Dina instruktörers kompetens?
  • Ditt ledarskap?
  • Din klubbs ekonomi?
  • Din pedagogik och klassupplägg?

Kontakta oss för mer information på info@kampsportshuset.se

Gosh Gosh