Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Gradering

Gradering

Gradering – Att göra sitt bältesprov

VAD ÄR GRADERING?

Gradering heter Shimsa på koreanska och innebär att man gör ett prov för att klara av sin nästa bältesnivå. Provet kan liknas vid en tenta med både praktiskt tekniska- och teoretiska delmoment.
Autogiromedlemmar behöver inte anmäla sig till ordinarie gradering, Terminsmedlemmar anmäler sig i receptionen senast 1 vecka innan.

VEM KAN GRADERA SIG?

Barn upp till 6 år:
I slutet av terminen hålls en uppvisning för föräldrarna då barnen visar upp det de lärt sig under terminen. Alla barn får ett svart streck på sitt bälte och ett diplom. Kan man inte närvara går det bra att hämta streck och diplom vid ett senare tillfälle. Uppvisningen är kravlös.

Barn 7-12 år, ungdomar och vuxna
I slutet av terminen hålls en gradering vilket innebär att man ska göra ett prov för att ta sitt nästa streck eller bälte. Föräldrarna får gärna titta på. Ju högre bälte, desto högre är kraven. Det händer att barn inte klarar alla moment i sin gradering så man måste tänka på att vara väl förberedd. Är man osäker bör man rådfråga sin instruktör om man är redo. Kan man inte närvara graderas man inte.

NÄR ÄR GRADERINGEN?

Datum och tid för varje gradering utannonseras i god tid via KSHs infobrev samt på hemsidan. Följande graderingstillfällen finns på KSH:

Ordinarie gradering i slutet på vår– och höstterminen.

Extra graderingstillfälle hålls 1-2 gånger efter varje ordinarie graderingsperiod. Tillfället är för de som missat något moment eller de som helt missat sin ordinarie gradering. Anmälan till dessa krävs.

Lovskolor Graderingsförsök erbjuds barn 7–12 år vid varje KSH Taekwondo Lovskola om deltagarkravet har efterföljts (se varje lovskola separat). Efter grönt bälte görs individuella bedömningar.

Privatgradering i samband med personlig träning (PT).

Svartbältesgradering sker i april/maj och oktober/november varje år (gäller de som har 1 gup eller högre grad).

Gosh Gosh