Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Nyhetsarkiv

GRADERINGSPERIOD VT21

gradering

Vårens graderingsperiod pågår under vecka 21 (24-30 maj).

Då läget är som det är just nu har vi försökt att sprida ut graderingarna så gott det går.
Dock kommer vi behöva hjälp från alla medlemmar att göra detta så säkert som möjligt.
I de grupper där vi inte har möjlighet att hålla maxantalet med publik kommer ingen publik tillåtas.

För barn 4-6 år kommer vi endast att tillåta en förälder/anhörig per person under graderingarna, vi ber att de som har möjlighet inte tar med sig någon alls.

Vi kommer även att ha entrén låst under tiden gradering pågår och kommer att släppa in nästa grupp så snart gruppen innan har avslutat och lämnat dojang.
Det är alltså superviktigt att komma i tid till sin gradering då vi inte kommer ha möjlighet att släppa in någon som kommer sent, oavsett orsak.

OBS! Munskydd är obligatoriskt för anhörig.

Vi ber om överseende för eventuella förseningar som kan uppstå samt att det inte kommer vara riktigt som vanligt denna gång.

OBS! All träning är inställd under graderingsveckan, endast graderingar. (Undantaget lunchpassen)

Schema för grupperna hittar ni enligt ålder i filerna nedan:

Uppvisning 4-6 år
Gradering 7-12 år
Gradering Ungdom/Vuxen

Extra gradering fredag 19 feb

Fredagen 19:e februari hålls en extra gradering för de som inte kunde gradera under vecka 4 samt för de som inte klarade ett eller flera moment på sin gradering.

Starttid kl 19:00

Anmälan och betalning sker i receptionen.

Man kan även anmäla via mail och betala i samband med själva graderingen.

Man måste anmäla sig senast 18 februari så vi vet vilka som ska gradera.

Maila info@kampsportshuset.se

 

Graderingsschema vecka 4

Höstens graderingsperiod för barn 7-12 år, ungdomar och vuxna pågår under vecka 4.

Då läget är som det är just nu har vi försökt att sprida ut graderingarna så gott det går.
Dock kommer vi behöva hjälp från alla medlemmar att göra detta så säkert som möjligt.
Vi ber att alla som har möjlighet att inte ta med sig någon publik alls. Vi kommer även att ha entrén låst under tiden gradering pågår och kommer att släppa in nästa grupp så snart gruppen innan har avslutat och lämnat dojang. Måste man av någon anledning ha med sig en förälder så måste föräldern ha munskydd.
Det är alltså superviktigt att komma i tid till sin gradering då vi inte kommer ha möjlighet att släppa in någon som kommer sent, oavsett orsak.

Vi ber om överseende för eventuella förseningar som kan uppstå samt att det inte kommer vara riktigt som vanligt denna gång.

OBS!

All ordinarie träning för barn 7-12 år, ungdom och vuxen är inställd under hela graderingsveckan, alltså vecka 4 (undantaget lunchpassen).

Barn 4-6 år tränar som vanligt.

Shimsaschema 7-12

Graderingsschema Ungdom/Vuxen

Viktig info ang de nya restriktionerna/pandemilagen

Bäste medlem/förälder,

På grund av de nya restriktionerna och pandemilagen kommer vi nu ha ett maxtak på 36 medlemmar i våra lokaler exklusive personal fr o m söndag 10 januari.

För att på bästa sätt ta vårt ansvar har vi tagit fram följande riktlinjer för att kunna fortsätta vår verksamhet:

 

Vi vill att föräldrar till barn i den mån det är möjligt fortsatt lämnar och hämtar vid entrén.
Detta gäller nu även barn 4-6 år då vi måste tänka på maxtaket.

 

Vi vill att det fåtal väntande föräldrar till de yngsta bär munskydd då miljön bitvis påminner om kollektivtrafiken och det är ibland svårt att hålla avstånd. Vi ser helst att de få platser som finns tillgängliga ges till föräldrar vars barn tillhör de allra yngsta (4~5 år).

 

Som tidigare är passen något kortare för att undvika trängsel vid in- och utpassering.

 

Vi hoppas på förståelse för detta och att vi alla kan hjälpas åt för att fortsatt kunna ha öppet då träningen är mycket viktig för våra medlemmar.

 

Bästa hälsningar Daniel Lee med personal

Gosh Gosh