Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Graderingskrav Barn 7-12 år from VT24

Färgbältesgraderna kallas gup på koreanska. Svartbältesgraderna kallas dan. Den första svarta bältesgraden = 1 dan. För barn under 15 år motsvaras svartbälten av poom. Poomgraden markeras med ett röd-svart bälte och röd-svart krage på dräkten.

På KSH har barn 7-12 år 16 gupgrader innan den första poomgraden (nybörjare med vitt bälte = 16 gup). Ungdomar och vuxna har 10 gupgrader (nybörjare med vitt bälte = 10 gup).

Barn under 7 år gör en uppvisning istället för en gradering i slutet av varje vår- och hösttermin.

Barn 4-6 år får ett svart streck på sitt bälte efter genomförd uppvisning.

 

OBS! För Poom/Dan-gradering krävs skriftlig anmälan senast en vecka innan graderingstillfället till info@kampsportshuset.se

Avgift för Dan-gradering är alltid 700 kr (enl 2024 års priser).
I avgiften ingår certifikat från Kampsportshuset.
För att bli registrerad hos Kukkiwon, samt erhålla kukkiwoncertifikat, kontakta chefsinstruktör Daniel Lee. Det tar i regel ca 6-8 veckor att få certifikatet från Korea.
Normalt sett hålls Poom/Dangraderingar separat i mitten av höst- och vårterminerna.

 

Kraven för de olika graderna hittar du nedan

(klicka på den bältesgrad du vill gradera till):

En gradering är ett bevis på att man varit duktig och tränat hårt. Taekwondo kan man inte lära sig snabbt utan man måste göra övningarna om och om igen. Eleven jämförs endast med sig själv – inte med andra elever. Att träna Taekwondo betyder att man alltid strävar efter att göra sitt bästa oavsett om man är hemma, i skolan eller på Kampsportshuset. Bär dräkten och bältet med stolthet – En dag kanske Du blir Mästare!

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

Terminologi att kunna, för barn 7-12 år

Terminologi att kunna, för barn 7-12 år

Charyeot! Givakt!
Gyeongne! Bugning
Junbi! Färdig (redo-) ställning!
Shijak! Börja!
Geuman! Sluta!
Shwieo [Shyö]
Lediga (drickpaus)
Kihap! Skrik (energiskrik)
Ap Fram
Chagi Spark
Jireugi Slag (rakt)
Makgi Blockering
Seogi Ställning
Hyeong Form
Arae Underdel
Hechyeo-makgi Kilblockering
Shimsa Gradering
Tti Bälte
Dobok Träningsdräkt
Dojang Taekwondoskola/Träningssal
Kwanjangnim Chefsinstruktör/Master
Sabeomnim Instruktör
Taekwondo [Tä-kwån-då] Fotens och handens väg 
Moo Sul Kwan Kampsportshuset
Taekwon!
 ”Jag förstår”
Hana Ett
Dul Två
Set Tre
Net Fyra
Daseot Fem

 

Hyeong (Form) och Poomsae (mönster) - Se filmer på Youtube

Hyeong (Form) och Poomsae (mönster) - Se filmer på Youtube

Makgi Hyeong på YouTube

Bakkat palmok Hyeong på YouTube

 

15 Gup = Vitt bälte med 1 gult streck för barn 7-12 år

15 Gup = Vitt bälte med 1 gult streck för barn 7-12 år

 

Tränar i Barn VIT för att gradera till 15 gup = Vitt bälte med 1 gult streck

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Ap-chagi Framåtspark
Ap-gubi-seogi Framåtböjd ställning
Arae-hechyeo-makgi Underdels kilblockering

 

Insa-Hyeong Hälsningsform
Charyeot! Givakt!
Gyeongne! Bugning!
Junbi! Färdig (redo-) ställning!

 

Makgi-Hyeong Blockeringsform
Ap-gubi-seogi Kihap! Framåtböjd ställning 
Arae-makgi Underdelsblockering
Momtong-an-makgi Mittendels- inåtblockering
Eolgul-makgi Hög blockering (ansiktsblockering)
Momtong-baro-jireugi Gihap! Mittendelsslag (m bakre handen)

 

Övrig koreansk terminologi
Shijak! Börja!
Geuman! Sluta!
Shwieo Lediga (drickpaus)
Kihap Skrik (energiskrik)
Taekwondo [Tä-kwån-då] Fotens och handens väg 
Moo Sul Kwan Kampsportshuset
Dojang Taekwondoskola/Träningssal
Dobok Träningsdräkt
Tti Bälte
Shimsa Gradering
Kwanjangnim Chefsinstruktör/Master
Sabeomnim Instruktör

 

 

14 Gup = Vitt bälte med 2 gula streck för barn 7-12 år

14 Gup = Vitt bälte med 2 gula streck för barn 7-12 år

Tränar i Barn VIT för att gradera till 14 gup = Vitt bälte med 2 gula streck

Under vitbältesperioden ligger fokus på grundteknik, balans och koordination. Den förbereder eleven på mer avancerade tekniker i den kommande gulbältesperioden.

 

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Ap-chagi Framåtspark (f & b)
Ap-gubi-seogi Framåtböjd ställning
Arae-hechyeo-makgi Underdels kilblockering

 

Makgi-Hyeong Blockeringsform
Ap-gubi-seogi Kihap! Framåtböjd ställning 
Arae-makgi Underdelsblockering
Momtong-an-makgi Mittendels- inåtblockering
Eolgul-makgi Hög blockering (ansiktsblockering)
Momtong-baro-jireugi Gihap! Mittendelsslag (m bakre handen) 

 

Övrig koreansk terminologi
hana 1
dul 2
set 3
net 4
daseot 5
yeoseot 6
ilgop 7
yeodeol 8
ahop 9
yeol 10

 

 

13 Gup = Gult bälte för barn 7-12 år

13 Gup = Gult bälte för barn 7-12 år

Tränar i Barn VIT för att gradera till 13 gup = Gult bälte

 

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Dubeon-ap-chagi  Dubbel framåtspark
(f &b  2 ggr)
Ap-gubi-seogi Framåtböjd ställning
Arae-hechyeo-makgi Underdels kilblockering

 

Makgi-Hyeong Blockeringsform
Ap-gubi-seogi Kihap! Framåtböjd ställning 
Arae-makgi Underdelsblockering
Momtong-an-makgi Mittendels- inåtblockering
Eolgul-makgi Hög blockering (ansiktsblockering)
Momtong-baro-jireugi Kihap! Mittendelsslag (m bakre handen) 

 

Övrig koreansk terminologi
il 1:a
i (långt i-ljud) 2:a
sam 3:e
sa 4:e
o [å] 5:e
yuk 6:e
chil 7:e
pal 8:e
gu 9:e
ship 10:e
Baro! Återgå!

 

 

12 Gup = Gult bälte med 1 grönt streck, för barn 7-12 år

12 Gup = Gult bälte med 1 grönt streck, för barn 7-12 år

Tränar i Barn GUL för att gradera till 12 gup = Gult bälte med 1 grönt streck

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Ttwieo-apchagi Framspark (b) m saxhopp
Ap-gubi-seogi Framåtböjd ställning
Arae-hechyeo-makgi Underdels kilblockering

 

 

Bakkat Palmok Hyeong Utåt blockeringsform
Ap-gubi-seogi Kihap! Framåtböjd ställning
Arae-makgi Underdelsblockering
Momtong-an-makgi Mittendels- inåtblockering
Eolgul-makgi Hög blockering (ansiktsblockering)
Momtong-baro-jireugi Kihap! Mittendelsslag (m bakre handen)
Momtong-bakkat-makgi Mittendels- utåtblockering (främre hand)
Momtong-bakkat-makgi Mittendels- utåtblockering (bakre hand)
Dubeon momtong-jireugi Kihap! Dubbla mittendelsslag

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-il-jang Taegeuk 1, del 1 (av 3)

 

Övrig koreansk terminologi
An Inåt
Bakkat Utåt
Dwiro Bakåt

 

 

11 Gup = Gult bälte med 2 gröna streck, för barn 7-12 år

11 Gup = Gult bälte med 2 gröna streck, för barn 7-12 år

Tränar i Barn GUL för att gradera till 11 gup = Gult bälte med 2 gröna streck

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Dang-sang-Ap-chagi Framspark (f & b) m saxhopp
Ap-gubi-seogi Framåtböjd ställning
Arae-hechyeo-makgi Underdels kilblockering

 

Bakkat Palmok Hyeong Utåt blockeringsform
Ap-gubi-seogi Kihap! Framåtböjd ställning
Arae-makgi Underdelsblockering
Momtong-an-makgi Mittendels- inåtblockering
Eolgul-makgi Hög blockering (ansiktsblockering)
Momtong-baro-jireugi Kihap! Mittendelsslag (m bakre handen)
Momtong-bakkat-makgi Mittendels- utåtblockering (främre hand)
Momtong-bakkat-makgi Mittendels- utåtblockering (bakre hand)
Dubeon momtong-jireugi Kihap! Dubbla mittendelsslag

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-il-jang Taegeuk 1, del 1-2 (av 3)

 

Övrig koreansk terminologi
Geup Grad (elevgrad färgbälten)
Dan Svartbältesgrad
Mireo Knuffande
 

10 Gup = Grönt bälte, för barn 7-12 år

10 Gup = Grönt bälte, för barn 7-12 år

Tränar i Barn GUL för att gradera till 10 gup = Grönt bälte

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Dang-seong-Ap-chagi Framspark främre dubbel m saxhopp, enkel bakre (utan paus)
Ap-gubi-seogi Framåtböjd ställning
Arae-hechyeo-makgi Underdels kilblockering

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-il-jang Taegeuk 1 (hela mönstret)

 

För första gången skall eleven nu göra en krossteknik som del av sin gradering. Det innebär att man med en bestämd teknik krossar en planka. Första krosstekniken är framåtsparken.
Man har tre försök. Plankan måste gå av för att man skall klara graderingen.
Eleven måste fokusera och använda rätt teknik för att lyckas. Provet ställer krav på den tekniska kunskapen men även på den mentala delen. Tänk på att handen eller foten måste gå igenom målet.
Krossteknik är ett stående inslag i varje gradering fr o m graderingen till det gröna bältet.

Gyeokpa Krossteknik
Ap-chagi  Framåtspark med trampdynan

 

 

9 Gup = Grönt bälte med 1 blått streck, för barn 7-12 år

9 Gup = Grönt bälte med 1 blått streck, för barn 7-12 år

Tränar i Barn GRÖN för att gradera till 9 gup = Grönt bälte med 1 blått streck

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Dollyeo-chagi Rundspark (b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-i-jang Taegeuk 1, Taegeuk 2 del 1 (av 3)

 

Gyeokpa Krossteknik
Ap-chagi     Framspark med saxhopp, på stället

 

 

8 Gup = Grönt bälte med 2 blå streck, för barn 7-12 år

8 Gup = Grönt bälte med 2 blå streck, för barn 7-12 år

Tränar i Barn GRÖN för att gradera till 8 gup = Grönt bälte med 2 blå streck

 

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Dollyeo-chagi Rundspark (f & b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-i-jang Taegeuk 1, Taegeuk 2 del 1-2 (av 3)

 

Gyeokpa Krossteknik
Ddwieo ap-chagi Hoppande (saxande) framspark med sats

 

 

7 Gup = Blått bälte, för barn 7-12 år

7 Gup = Blått bälte, för barn 7-12 år

Tränar i Barn GRÖN för att gradera till 7 gup = Blått bälte

 

Taekwondoelevens löften:

 1. Jag skall alltid lyssna på instruktören.
 2. Jag skall alltid vara snäll mot mina träningskamrater.
 3. Jag får aldrig missbruka Taekwondo.
 4. Jag skall alltid göra mitt bästa.

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Dubeon Dollyeo-chagi Dubbel Rundspark (f & b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-i-jang Taegeuk 1, Taegeuk 2 (hela mönstret)

 

Gyeokpa Krossteknik
Dollyeo-chagi Rundspark (med trampdynan)

 

 

6 Gup = Blått bälte med 1 rött streck, för barn 7-12 år

6 Gup = Blått bälte med 1 rött streck, för barn 7-12 år

Tränar i Barn BLÅ för att gradera till 6 gup = Blått bälte med 1 rött streck

Blåbältesperioden kännetecknas av att eleven nu i större utsträckning provar avancerade sparktekniker med snurrar och hopp. Inlärningstiden för varje mönster är nu kortare än under gul- och grönperioden. Träningen blir alltmer tekniskt krävande. Likaså graderingskraven.

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Yeop-chagi Sidspark (f & b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-sam-jang Taegeuk 1, Taegeuk 2, Taegeuk 3 (hela mönstret)

 

Gyeokpa Krossteknik
Yeop-chagi Sidspark, främre benet

 

 

5 Gup = Blått bälte med 2 röda streck, för barn 7-12 år

5 Gup = Blått bälte med 2 röda streck, för barn 7-12 år

Tränar i Barn BLÅ för att gradera till 5 gup = Blått bälte med 2 röda streck

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Dollyeo-chago-Yeop-chagi Rund- och Sidspark (f&b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-Sa-jang Taegeuk 1-3, Taegeuk 4 Del 1 (av 2)

 

Gyeokpa Krossteknik
Yeop-chagi Sidspark, bakre benet

 

 

4 Gup = Rött bälte, för barn 7-12 år

4 Gup = Rött bälte, för barn 7-12 år

Tränar i Barn BLÅ för att gradera till 4 gup = Rött bälte

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Ap-chago-Dollyeo-chago-Yeop-chagi Fram-, Rund- och Sidspark (f & b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-Sa-jang Taegeuk 1-3, Taegeuk 4 (hela mönstret)

 

Gyeokpa Krossteknik
Ap-chago-Dollyeo-chagi Fram- och Rundspark 
Dollyeo-chago-Yeop-chagi Rund-och Sidspark 
 

3 Gup = Rött bälte med 1 svart streck, för barn 7-12 år

3 Gup = Rött bälte med 1 svart streck, för barn 7-12 år

 Tränar i Barn RÖD för att gradera till 3 gup = Rött bälte med 1 svart streck

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Huryeo-chagi Krokspark (f & b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-O-jang Taegeuk 1-5 

 

Gyeokpa Krossteknik
Nakka-chagi Sidsteg krokspark

 

 

 

2 Gup = Rött bälte med 2 svarta streck, för barn 7-12 år

2 Gup = Rött bälte med 2 svarta streck, för barn 7-12 år

Tränar i Barn RÖD för att gradera till 2 gup = Rött bälte med 2 svarta streck

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Dollyeo-chago-Huryeo-chagi Rund-, Krokspark (f & b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-Yuk-jang Taegeuk 1-6

 

Gyeokpa Krossteknik
Bandae-Dollyeo-chagi  Motsats Rundspark 
Dwit-chagi Bakåtspark 

 

 

1 Gup = Rött bälte med 3 svarta streck, för barn 7-12 år

1 Gup = Rött bälte med 3 svarta streck, för barn 7-12 år

Tränar i Barn RÖD för att gradera till 1 gup = Rött bälte med 3 svarta streck

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Ap-chago-Dollyeo-chago-Huryeo-chagi Fram-, Rund-, och Krokspark (f & b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Geodeureo-makgi Vaktblockering

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-Chil-jang Taegeuk 1-7 

 

Gyeokpa Krossteknik
Bandae-Dollyeo-Chagi STEG IN motsats rundspark
 Dwit-Chagi STEG IN bakåtspark

 

 

1 Poom = Svart ungdomsbälte (Upp till och med 14 år)

1 Poom = Svart ungdomsbälte (Upp till och med 14 år)

 Tränar i NIVÅ 3 för att gradera till 1 Dan/Poom = Svart bälte

 

Saju-chagi Spark i fyra riktningar
Ap-Dollyeo-Yeop-Hooryeo-chagi Fram-, Rund- Sid- och Krokspark (f & b)
Dwit-gubi-seogi Bakåtböjd ställning (70% vikt bakre benet)
Palmok-geodeureo-makgi Vaktblockering

 

Poomsae Mönster
Taegeuk-il-jang t.o.m. pal-jang Taegeuk 1-8

 

Gyeokpa Krossteknik (välj 4 av 6)
Ttwieo-Yeop-chagi Flygande Sidspark (över 1-3 personer,
Ttwieo-Bandae-Dollyeo-chagi Hoppande motsats rundspark (hakhöjd) 
Momdora-Dollyeo-chagi Tornado-rundspark (hakhöjd)
Ap-jumeok-jireugi Rakt slag
Power kross Valfri handteknik
Power kross Valfri fotteknik

 

Gyeorugi Sparring
Gyeorugi Sparring med skydd

 

Normalt sett hålls Poom/Dangraderingar separat i mitten av höst- och vårterminerna.

Små justeringar kan göras i graderingskraven beroende på utövarens ålder, fysiska förutsättningar eller andra omständigheter. Att erhålla det svarta bältet är ett bevis på elevens attityd och tekniska förståelse. 

Svart bälte är inte något man har – Det är något man är.

 

2 Poom = Svart ungdomsbälte (Upp till och med 14 år)

2 Poom = Svart ungdomsbälte (Upp till och med 14 år)

Poomsae Gyeorugi
Lätt 1 st Poomsae (Koryo) Semisparring mot väst (3 x 2minutersronder
Medel 4 st Poomsae (inkl Koryo) Fri sparring mot väst (3 x 2minutersronder
Svår Alla Pomsae t.o.m. Koryo Fri sparring mot väst och huvud (3 x 2minutersronder)

 

Godkända kombinationer av Poomsae & Gyeorugi:

Lätt Svår
Medel + Medel
Svår + Lätt
Svår + Medel
Medel + Svår
Svår + Svår
Gyeokpa
Valfri hoppande snurrande fotteknik (1-2 plankor beroende på teknik)
Ap-chago- Dollyeo-chago-, Yeop-chago (1 planka per spark, samma ben båda benen)

 

Teori
Välj mellan att hålla ett tal om din personliga syn på Taekwondo eller skriv en uppsats på minst 1 A4.

Ämne valfritt.

 

Små justeringar kan göras i graderingskraven beroende på utövarens ålder, fysiska förutsättningar eller andra omständigheter. Att erhålla det svarta bältet är ett bevis på elevens attityd och tekniska förståelse. 

Svart bälte är inte något man har – Det är något man är.

 

 

 

3 Poom - Svart ungdomsbälte (Upp till och med 14 år)

3 Poom - Svart ungdomsbälte (Upp till och med 14 år)

Poomsae Gyeorugi
Lätt 1 st Poomsae  (Keumgang) Semisparring mot väst 6 x 2minutersronder
Medel 6 st Poomsae (inkl Keumgang) Fri sparring mot väst 6 x 2minutersronder
Svår Alla Pomsae t.o.m. Keumgang Fri sparring mot väst och huvud 6 x 2minutersronder

 

Godkända kombinationer av Poomsae & Gyeorugi:

Lätt Svår
Medel + Medel
Svår + Lätt
Svår + Medel
Medel + Svår
Svår + Svår

 

Gyeokpa
Valfri krossteknik på 1 planka
Valfri krossteknik på 2 plankor
Valfri krossteknik på 3-4 plankor (Poom 2-3 plankor)

 

Teori
Välj mellan att hålla ett tal om din personliga syn på Taekwondo eller skriv en uppsats på minst 1 A4.

 

Ämne valfritt (ej samma som till 2 poom).

 

Små justeringar kan göras i graderingskraven beroende på utövarens ålder, fysiska förutsättningar eller andra omständigheter. Att erhålla det svarta bältet är ett bevis på elevens attityd och tekniska förståelse. 

Svart bälte är inte något man har – Det är något man är.

 

 

Gosh Gosh