Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Nybörjarintaget är i full gång men det finns fortfarande platser kvar!

Gosh Gosh