Mötesplatsen för Koreansk kampsport

2020-08-10: Höstterminsstart!

Höstterminen startar och vi har nybörjarintag för alla från 4 år och uppåt!

 

Gosh Gosh