Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Graderingsperiod HT19

Gradering

Höstterminens graderingsperiod närmar sig, schema för respektive ålderskategori hittar ni här:

Graderingsuppvisning 4-6 HT19
Shimsaschema 7-12 HT19
Shimsaschema UNGD+VUX HT19

OBS!

-Terminsbetalande medlemmar måste anmäla sig till gradering, detta sker direkt i receptionen i samband med betalning.

-Hel och ren dräkt, ingen dräkt=ingen gradering.
-Kom väl förberedd. Närvaro och hård träning ger resultat. Är du osäker på om du är redo, rådfråga din instruktör.
-Kom i tid! Vi kommer inte släppa in någon som kommer efter att graderingen startat.
-Visa respekt för pågående gradering och håll en låg ljudnivå även utanför salen!  Tänk på att föräldrar ansvarar för sina barn.
-Då vi har begränsat med utrymme i lokalerna ser vi gärna att antalet besökare hålls ner. Detta handlar även om brandsäkerhet och utrymningsmöjligheter, inga dörrar eller utgångar får blockeras!

 

Gosh Gosh