Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Graderingsperiod VT19

Gradering

Vårterminens graderingsperiod närmar sig.
Schema för respektive åldersgrupper hittar ni här:

Graderingsuppvisning Kampsportslek 4-6 år
Gradering 7-12 år
Gradering Ungd/Vux

Gosh Gosh