Mötesplatsen för Koreansk kampsport

Extra gradering fredag 19 feb

Fredagen 19:e februari hålls en extra gradering för de som inte kunde gradera under vecka 4 samt för de som inte klarade ett eller flera moment på sin gradering.

Starttid kl 19:00

Anmälan och betalning sker i receptionen.

Man kan även anmäla via mail och betala i samband med själva graderingen.

Man måste anmäla sig senast 18 februari så vi vet vilka som ska gradera.

Maila info@kampsportshuset.se

 

Gosh Gosh