Mötesplatsen för Koreansk kampsport

2019-08-09: Extra graderingstillfälle!

För den som har något moment kvar eller som inte kunde delta på ordinarie gradering i slutet av vårterminen.

Anmälan och betalning sker i receptionen.

Start kl 16:30

(Vi öppnar kl 16:00)

Gosh Gosh