Mötesplatsen för Koreansk kampsport

2022-01-28: Extra graderingstillfälle kl 17:00

Fredag 28 januari

Starttid kl 17:00

 

För dig som inte kunde delta på ordinarie gradering vecka 48 finns ett extra tillfälle.

Denna gradering gäller även för dig som inte klarade ett eller flera moment på ordinarie gradering.

Anmälan och betalning sker i receptionen.

Hel gradering 300 kr

Restmoment 150 kr

OBS! Graderingen gäller INTE dig som klarat graderingen vecka 48.

Gosh Gosh